معرفی سفیر یا نمایندگی
تماس با ما

نشانی سفارت :

No. 18, Buller's Lane,  colombo  07 - Sri Lanka

 

کد تلفن :            11 (0094) 

تلفن سفارت   :   2081515-2081516-2081517

نمابر:               2081520    

بخش کنسولی :    2081521

نشانی سایت :     colombo.mfa.ir

پست الکترونیکی: iranemb.cmb@mfa.gov.ir

تویتر نمایندگی: colombo_iran@

تویتر وزارت امور خارجه:

1-تویتر فارسی: IRIMFA

2-تویتر انگلیسی: IRIMFA_EN

3-تویتر عربی: IRIMFA_AR 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر