معرفی سفیر یا نمایندگی
وضعیت مسلمانان

مسلمانان سریلانکا

مسلمانان سریلانکا از لحاظ قومی به سه گروه عمده موروها، ماله ها و هندی ها تقسیم می شوند که هر یک آداب، سنن و زبان خاص خود را دارند. اکثر مسلمانان سریلانکا شافعی مذهب بوده و حدود 10 درصد از جمعیت سریلانکا را تشکیل می دهند. بخش اعظم مسلمانان در شرق به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال دارند و مسلمانان در غرب و مرکز به امر تجارت مشغولند. تمرکز جمعیتی مسلمانان در شرق سریلانکا می باشد ولی به مرور به کلمبو مهاجرت نموده اند.

سابقه ورود اسلام و مسلمانان به سریلانکا به قرن هشتم میلادی بر می گردد که در آن زمان تجار عرب برای اولین بار به منظور تجارت به سریلانکا وارد شدند. تا قرن 15 میلادی مسلمانان بخش اعظم تجارت در  اقیانوس هند را در اختیار داشتند. آنان پس از ورود به سریلانکا به مرور در آنجا سکنی گزیدند و با ازدواج با افراد بومی به تبلیغ اسلام پرداختند. پس از ورود پرتغالی ها به سریلانکا درگیری شدیدی میان مسلمانان و آنان به وقوع پیوست و از این زمان بود که آنان به مراکز مرکزی و شرقی سریلانکا مهاجرت کردند. موروها حدود 94 درصد از جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند و هر چند در ابتدا زبان آنان عربی بوده ولی هم اکنون به زبان تامیلی تکلم می کنند.

در قرن 19-18 میلادی ماله ها توسط هلندی و سپس توسط بریتانیابه سریلانکا وارد شدند. ورورد آنان در زمان هلند مربوط به دورانی می شود که اندونزی و سریلانکا هر دو مستعمره هلند بودند و این گروه اکثرا سرباز بوده و برخی نیز به منظور یافتن فرصت شغلی و تجارت وارد سریلانکا شدند.

مسلمانان هندی در قرون 19 و 20 نیز اکثرا به منظور یافتن شغل و تجارت به سریلانکا عزیمت نمودند. برخی از آنان در دوران پرتقالی ها و برخی نیز در زمان بریتانیا به سریلانکا آمدند. مسلمانان مهاجر به سریلانکا به سه گروه تقسیم می شوند. گروه اول که اکثریت را تشکیل می دهند از مناطق تامیل نادو و کرالا می باشند. گروه دوم به نام مموم  از سند پاکستان ( در آن زمان جزیی از هند بود ) در سال 1870 وارد سریلانکا شدند. اینان حنفی مذهب می باشند. گروه سوم نیز بهراها می باشند که در سال 1880 وارد سریلانکا شند. آنان در زمره شیعیان هفت امامی به شمار می روند. بهراها مسجد، زبان و آداب و سنن مخصوص خود را دارند.

امور مسلمانان رسما در دپارتمان امور فرهنگی و مذهبی مسلمانان که زیر مجموعه ای از وزارت امور ادیان به شمار می رود, متمرکز می باشد. این دپارتمان در دهه 1980 تشکیل گردید.

همچنین جمعیت العلما به ریاست مفتی رضوی امور مذهبی مردم را بر عهده دارد و حدود شش هزار تن از علما و مولوی های سریلانکا عضو آن می باشند. این جمعیت دارای کمیته های گوناگونی شامل کمیته فتوا، حلال و استهلال می باشد. اکثریت مردم مسلمان برای امور مذهبی خود به جمعیت العلما رجوع می نمایند.

از لحاظ سیاسی نیز حزب کنگره مسلمانان سریلانکا به رهبری رئوف حکیم مهمترین و اولین حزب سیاسی مسلمانان می باشد. این حزب توسط مرحوم اشرف در نوامبر سال 1986 تاسیس گردید.

هم اکنون حدود 2500 مسجد در سریلانکا وجود دارد و علاوه بر آن نیز صدها مدرسه دینی به امر آموزش قرآن و دروس اسلامی مشغول می باشند.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر