معرفی سفیر یا نمایندگی
حساب بانکی سفارت مربوط به امور کنسولی

نام بانک: مسلم کامرشال بنک

نام صاحب حساب: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کلمبو

شماره حساب: 001001003541

نشانی بانک: شعبه مرکزی شماره 8 خیابان لیدن باستین فورت کلمبو 1

شعبه خیابان گال شماره 403

Bank Name: Muslim Commercial Bank

Main Branch: No. 8, Leyden Bastian Road, Fort, Colombo 1

Galle Branch: Galle Road No. 403, Colombo 2

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر